Spremljanje onesnaženosti zraka z visoko ločljivim FTIR spektrometrom

Za boljše razumevanje globalnih podnebnih sprememb, zlasti za izmenjavo toplogrednih plinov, se uporablja Bruker IFS 125HR, ki ima najvišjo ločljivost na svetu