Splošni pogoji


Splošni pogoji, politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Podjetje Optik Instruments, d.o.o. s sedežem v Kamniku, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko registrskega vložka 2019/43877 (v nadaljevanju: podjetje), kot upravljalec spletnega mesta optikinstruments.si (v nadaljevanju: spletna stran) namenja vso pozornost zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z vso skrbnostjo, varnostjo in skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov, itd. Vaše osebne podatke pridobivamo z vašim prostovoljnim soglasjem, vašim posredovanjem podatkov (ob obisku spletne strani, ob naročilu naših novic, ob naročilu izdelkov iz naše ponudbe in naših storitev) in z zbiranjem vaših javno dostopnih podatkov. Za zbiranje, hranjenje, obdelavo in varovanje osebnih podatkov skrbi pooblaščena oseba v podjetju.

Hranjenje podatkov o uporabnikih

1) Podjetje zbira, hrani, obdeluje in varuje sledeče osebne podatke:

  • naziv, ime, priimek
  • ime podjetja, inštituta, organizacije
  • telefonska številka
  • e-poštni naslov
  • informacije potrebne za prejemanje novic, obdelavo in izvedbo naročil
  • informacije o zgodovini nakupov, nameščenih napravah, prebiranju novic

2) Osebi podatki se zbirajo z namenom razpošiljanja novic, zagotavljanja kakovostne ponudbe in storitev. Kot tudi  za obdelavo naročil. Podjetje hrani podatke 15 let.

3) Za zbiranje, obdelavo, hranjenje in varovanje podatkov skrbi pooblaščena oseba v podjetju.

4) Skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in EU imate pravico zahtevati:

  • informacije o hranjenju vaših osebnih podatkov
  • pojasnila v zvezi z zbiranjem, obdelavo, hranjenjem in varovanjem vaših osebnih podatkov
  • dostop do vaših podatkov, posodobitev ali popravek vaših podatkov
  • izbris vaših podatkov, vendar takšno brisanje lahko vodi v morebitno prekinitev ali neveljavnost sklenjenih pogodb

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko e-pošte: info@optikinstruments.si.

Kamnik, 1.1.2020