Ramanska mikroskopija v farmaciji


Že najmanjše težave s farmacevtskimi izdelki lahko vodijo v nevarne situacije, zato pri analizi farmacevtskih izdelkov ni prostora za napake.
Ramanska mikroskopija omogoča odkrivanje sprememb v molekularnih strukturah, vrednotenje vsebine, homogenosti in velikosti delcev. Omogoča tud kontrolo kakovosti izdelkov.

Več o tem.