Predstavitev tipičnih aplikacij in uporabe sistema LUMOS II


Strokovnjak iz podjetja Bruker prikazuje uporabo FT-IR mikroskopa LUMOS II. Predstavi tipične aplikacije in izvede analizo na demo vzorcu. Opazite lahko, kako enostavno je izvajanje meritev z LUMOS II.