Nadzor kakovosti surovin in končnih produktov v gradbeništvu


Različno namenski sodobni gradbeni materiali imajo optimizirane lastnosti za specifične zahteve uporabe. V gradbenih materialih kot je npr. beton se uporablja širok spekter dodatkov, da se skrajša čas gradnje in doseže boljša mehanska vzdržljivost zgradb, mostov, predorov, cestnih površin itd. V takšnih primeseh so pogosto organske snovi, ki se dodajo osnovnemu cementu in agregatom, da se izboljšajo nekatere lastnosti končnega gradbenega materiala (npr. disperzijske lastnosti betonske suspenzije). Druga vrsta primesi, ki se v betonu uporabljajo za povečanje odbojnosti vode in zatiranje cvetenja, so popolnoma polimerne.

IR-tehnika omogoča preverjanje kemijske identitete organskih in polimernih dodatkov za nadzor vhodnih surovin. Mogoče je preveriti pravilno sestavo in kvantitativno določiti posamezne sestavine v surovinah in končnih izdelkih. Spektrometer Bruker ALPHA FT-IR je kompakten in zelo enostaven sistem za izvajanje rutinskih analiz vseh vrst tekočih in trdnih materialov, tako za strokovnjake kot delavce, brez specifičnega znanja.

Z bazami referenčnih spektrov se lahko spektrometer ALPHA uporabi tudi za prepoznavanje neznanih materialov. Sistem je dragoceno orodje tako pri razvoju izdelkov, odpravljanju težav in analizi končnega produkta.

Več o tem.