Nadzor kakovosti in analiza napak v avtomobilski industriji


Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših industrijskih panog na svetu. Stalen razvoj, novitete in velika konkurenčnost na trgu zahtevajo uporabo najsodobnejše opreme za zagotavljanje želene kakovosti končnih produktov.

Verige nastanka končnih produktov sestavlja več podjetij po celem svetu. Vse večjo povezanost spreminjajo tudi zahteve glede analitičnih rešitev. Dobavitelji morajo oceniti zahtevano kakovost izdelkov in analizo napak, hkrati pa morajo napake odkriti čim hitreje in učinkovito.

Slednje eksponentno naraščajo, saj prihaja do nenehnega uvajanja novih materialov in tehnologij na trgu. Napake so lahko mikroskopsko majhne ali pa celo prekrite z drugimi deli vzorca. V najslabših primerih je treba velike vzorce razstaviti, da se preprečijo prikrite okvare izdelka.

FTIR mikroskop LUMOS II ponuja odličen optični pregled mikroskopskih vzorcev in daje dragocene kemijske informacije. Programska oprema uporabnika vodi skozi celoten postopek merjenja in hitro daje analitične rezultate. Priročnost in enostavnost uporabe ne ogrozi svojih tehničnih lastnosti in kakovosti. Rutinska analiza traja le nekaj minut, vključno s pregledom, merjenjem in ocenjevanjem.