Moka, pšenica in pekovski izdelki

 • Analiza pšenice pri odkupu
 • Nadzor nad ustrezno navlaženostjo pšenice pred mletjem
 • Nadzor nad odstotkom pepela v moki med mletjem
 • Analiza moke po mletju

Ključ do dobrega izdelka je ustrezen nadzor kvalitete. Zlasti določevanje kemijskih parametrov je pogosto dolgotrajna, zahtevna in cenovno neugodna naloga, kar doda k zahtevnosti načrtovanja njihovega nadzora.

Celovito rešitev ponuja bližnja infrardeča spektroskopija, kot hitra in zanesljiva tehnika, ki ponuja popolnoma brezkontaktno analizo vzorcev. Hitrost analize je še posebej pomembna pri spremljanju parametrov direktno v proizvodnem procesu (na liniji), saj imate tako ves čas povratno informacijo o dejanskem trenutnem stanju in s tem jasen podatek, ali je vse kot mora biti.

Pogosti primeri uporabe v mlinarski industriji obsegajo predvsem:

 • Analiza pšenice pri odkupu
  S hitro analizo pred odkupom pšenice se izogne nakupu mačka v žaklju. Odstotek beljakovin, vlage, pepela, pa tudi mokrega glutena so zelo pomembni podatki, na podlagi katerih se določi ceno odkupa.
 • Nadzor nad ustrezno navlaženostjo pšenice pred mletjem
  Od tega parametra je močno odvisen korak mletja – boljša ekstrakcija moke, nižja poraba energije, nižja koncentracija pepela, itd. – in s tem profitabilnost mlina.
 • Nadzor nad odstotkom pepela v moki med mletjem
  Višji izkoristek pri mletju v moko praviloma pomeni tudi višjo koncentracijo pepela v moki, z nadzorom koncentracije pepela lahko tako mlinarji ustrezno nastavijo mlin za najvišji izkoristek s še zadovoljivo koncentracijo pepela.
 • Analiza moke po mletju
  Za kvaliteto moko je pomembnih veliko parametrov, analiza katerih zahteva uporabo specializiranih analizatorjev. NIR spektrometri omogočajo analizo vseh zahtevanih parametrov v kratkem času in z enim instrumentom, tudi zahtevnejših parametrov, kot npr. parametri alveografa.

V pekarski industriji NIR spektrometri prav tako nudijo celovit pristop k nadzoru nad kvaliteto. Kot omenjeno, so zelo primerni za analizo moke, prav tako pa tudi za analizo drugih surovin.

Z NIR spektrometri se lahko določa optimalni čas mešanja testa, vzhajanja testa, fermentacije testa, pečenja testa in podobno. Prav tako se lahko analizira ustreznost raznih jedilnih premazov, ki so v zadnjem času vse pogostejši (npr. za podaljšanje obstojnosti).

Seveda NIR spektroskopija omogoča tudi analizo končnih produktov, torej kruhov, piškotov, biskvitov, itd.

Določujejo se lahko različni parametri, od standardnih kot sta npr. vlaga in beljakovine, do kompleksnejših ko je npr. trdota oziroma mehkost kruha oziroma njegove skorjice.

NIR spektroskopija je torej zelo primerna tehnika za analizo vseh vrst vzorcev skozi celoten proizvodni proces.