Kratka predstavitev dela z ramanskim mikroskopom Senterra II


Kratka predstavitev ramanskega mikroskopa Senterra II in njegovih značilnosti. Prikazana je tudi izvedba vzorčne analize in koncept uporabe.