Industrija recikliranja odpadkov s pomočjo FTIR ALPHA II

AVR GewerbeService je cerfiticirano podjetje za ravnanje z odpadki in je specializirano za zagotavljanje celovitih rešitev na področju recikliranja. 


Osredotočajo se na dosledno in stalno kakovost v celotni verigi odstranjevanja odpadkov. To vključuje predvsem vračanje dragocenih sekundarnih surovin in drugega blaga, ki jih je mogoče reciklirati.

S pomočjo FTIR spektrometra Bruker ALPHA II je njihovo delo enostavnejše in hitrejše.