FTIR Mapping vs. Imaging


FTIR Mapiranje

Najobčutljivejši detektor z enim elementom, ki je uporabljen za mapiranje in omogoča prostorsko ločljivost do 5 μm je LN2-MCT detektor (iz živosrebrovega kadmijevega telurida, hlajenega z N2). Določi se mrežo merilnih točk z določeno razdaljo in njihovo odprtino. Nato mikroskop izvaja meritve od točke do točke. Ta postopek je počasen in lahko traja več ur ali celo dni, odvisno od vzorca.

FTIR Kemično slikanje

Za kemično slikanje se uporablja FPA (Focal-Plane Array) detektor z 32×32, 64×64 ali več posameznimi elementi, razporejenih v pravokotniku. FPA detektor doseže več infrardečega sevanja in posledično pridobimo veliko boljše razmerje S/N. Namesto da bi potrebovali 32×32 (1024) posameznih merilnih točk z odprtino 5 μm, lahko FPA detektor pridobi enake informacije v enem samem dvosekundnem skeniranju. Tako je mogoče doseči največjo prostorsko ločljivost pri najmanjšem času merjenja.

Učinkovitost FTIR kemičnega slikanja

Kot testni vzorec je bil z mikroskopom FTIR LUMOS II analiziran mikrotomski rez ječmenovega zrna s površino 1 mm². Merilni parametri so bili pri obeh meritvah nastavljeni enako.
Zbranih je bilo 36.864 spektrov. Medtem ko je FPA detektor končal meritev v ~1 minuti, je LN2-MCT detektor za meritev potreboval 2 uri. Hkrati so bili spektri, pridobljeni z FPA detektorjem, veliko boljši od spektrov, pridobljenih z detektorjem LN2-MCT:

Več o tem.