Analiza prazgodovinskih barv s FT-IR spektroskopijo


Kako se povezujejo jamske slike in FT-IR spektroskopija?

Jamske slike ne predstavljajo le prve oblike umetnosti, ki so jih ustvarili ljudje, ampak nam posredujejo tudi podatke o času, iz katerega ne obstaja nobenih zapisov. Zaradi tega ​​znanstveniki preučujejo barve, uporabljene pri ustvarjanju jamskih slik, da bi izvedeli nekaj več o tistih obdobjih. Kemična sestava teh barv je zato še posebej zanimiva. Za analizo anorganskih pigmentov in barv je najprimernejša ramanska spektroskopija.

Za identifikacijo organskih sestavin prazgodovinskih barv pa je primernejša FT-IR spektroskopija. Poleg tega daje odlične rezultate pri merjenju mešanih sestavin. Portugalski in francoski znanstveniki so s prazgodovinskimi tehnikami izdelali barvila iz kamene dobe, nato pa so njih in njihove posamezne komponente analizirali z Bruker Alpha FT-IR spektrometrom z ATR (Attenuated Total Reflection).
Cilj študije je bil definirati trakove za vsako komponento in nato ustvariti knjižnico materialov, s katero lahko primerjamo dejanske spektre prazgodovinskih barv.
V prihodnosti bodo FT-IR knjižnice zgodovinskih barv pomagale določiti natančne sestavine barv na terenu. To ne bo le podprlo znanstvenike pri njihovih raziskavah, ampak tudi pomagalo restavratorjem pri ohranjanju pomembnih umetniških zakladov.

Več o tem.