Analiza polimernih polnil in dodatkov z Ramansko tehnologijo


Polimeri so danes visoko-tehnološko zasnovani produkti in so glede na namen uporabe iz različnih sestavin. Poleg samega polimera in kopolimera imajo dodatki in polnila ključno vlogo pri končnih mehanskih in kemijskih lastnostih izdelka. Vse omenjene sestavine so pomembne za ustrezne mehanske in kemijske lastnosti izdelkov iz plastičnih mas, zato je zanesljiv nadzor kakovosti nujen.