Analiza okvar in odpovedi LCD zaslona s Senterro II

Košček LCD zaslona je sestavljen iz več plasti, ki vsebujejo vezja, pigmente, itd. Za analizo neznanih kontaminacij plasti LCD zaslona uporabljamo ramansko spektroskopijo - Senterra II