Analiza ledvičnih kamnov s pomočjo ATR


Fourier-Transform InfraRed spectroscopy (FT-IR) je ena najmočnejših in stroškovno najučinkovitejših metod za analizo ledvičnih kamnov. Hitra analiza za uporabo ne zahteva nobenih kemikalij ali potrošnega materiala, v nasprotju z rentgensko difrakcijo pa omogoča analizo tudi amorfnih snovi. Za izvedbo ATR analize je potrebno vzorec ledvičnega kamna le pritisniti na merilno mesto in počakati manj kot minuto.

Več o tem