Analiza konoplje s FTIR spektrometrom

Analiza konoplje s prenosnim FTIR Bruker Alpha za prepoznavanje različnih kanabinoidov.


Z naraščajočim povpraševanjem in proizvodnjo konoplje in predelanih izdelkov, ki vsebujejo kanabinoide, postaja pomemben tudi nadzor kakovosti. Rastline, ekstrakte in njihove sestavine je potrebno analizirati in količinsko opredeliti, da se zagotovi varnost in zadovoljstvo strank.

S FTIR lahko enostavno razlikujemo kanabionide med seboj. Razlikovanje med CBD in THC je enostavno izvedljivo, saj popke rastlin le položimo na kristal ATR, brez kakršnekoli priprave in po 1 minuti pridobimo rezultate analize. Mogoče je razlikovanje med CBD in THC tudi tako, da ju najprej ekstrahiramo ter nato analiziramo dobljena olja.

FTIR omogoča tudi kvantitativno določanje deleža CBD ali THC je v olju, hrani ali raztopini.

Glede na enostavnost, prenosljivost in zmogljivost FTIR Bruker Alpha,  slednjo lahko uporabljajo tako lekarne, iskalci mamil, proizvajalci konoplje in proizvajalci predelanih izdelkov iz konoplje.

Več