Analiza drog


Tako zakonite kot ilegalne droge vključujejo širok spekter različnih snovi, ki se močno razlikujejo po svojih kemijskih in farmakoloških lastnostih. Število razpoložljivih drog na trgu nenehno narašča.

Večina drog pridobljenih na ulicah ne vsebuje čistih snovi, temveč mešanic, ki so sestavljene iz dveh ali več komponent. S tem preprodajalci povečajo svoj dobiček, saj mešane droge vsebujejo cenejše snovi, ki so sicer kemijsko in fizikalno podobne želeni drogi, vendar pa lahko povzročajo resne neželene učinke in tudi smrt.

V praksi je pogosto pomembno, da se takšne mešanice snovi hitro analizirajo, da se zagotovi ustrezna zdravstvena pomoč in razkrijejo kazniva dejanja. FTIR spektrometer ALPHA II je idealno orodje za identifikacijo čistih in mešanih drog. Analiza temelji na infrardeči spektroskopiji. ALPHA II za merjenje spektrov uporablja ATR tehniko, kjer je treba vzorec preprosto le pritisniti na diamantni kristal. Vzorec ne potrebuje nikakršne predpriprave.

Identifikacijo vzorca se izvede z enostavnim iskanjem v programski opremi OPUS, ki ima zelo zmogljiv algoritem iskanja ujemajočih se spektrov. V primeru mešanih vzorcev OPUS ponuja poseben algoritem za analizo zmesi. Analiza zmesi se izvede v nekaj sekundah.

Več o tem.