Analiza proteinov - sekundarna struktura

Pri analizi beljakovin je FTIR ključna metoda za določanje sekundarne strukture beljakovin v vodi. Metoda je uporabna za spremljanje temperaturno odvisnih konformacijskih sprememb, kot tudi za kvantifikacijo beljakovin.
V filmčku si oglejte delovanje sistema CONFOCHECK, namenski FTIR sistem z namenskimi pripomočki. Celoten postopek analize sekundarne strukture je podan na dveh različnih proteinih.